2015 – 2017

(46.8 tỷ VND)

Máy cắt Untha

Trạm trung chuyển Mekong Delta

Khu vực hủy hàng tại Cát Lái

(254.3 tỷ VND)

Hệ thống ATS

Hệ thống băng tải Sicon

Nâng cấp hệ thống DDF

(509.5 tỷ VND)

Tháp làm mát

Khu vực cắt, tiền xử lý

Hệ thống lọc túi

(44.3 tỷ VND)

Kho nguy hại AFR

Hệ thống nạp liệu xá

Hệ thống băng tải

(27.3 tỷ VND)

Thiết bị kiểm soát khí thải liên tục

Hệ thống nạp liệu Apron

Khu trộn chất thải

    Đăng ký nhận thông tin

    Back to top