Ecocycle tham gia chương trình khám bệnh từ thiện cho hơn 2,000 người dân tại tỉnh Kiên Giang

INSEE ECOCYCLE
Ngày 16,17/06/2018 vừa qua, INSEE Ecocycle và bộ phận Phát triển bền vững đã đồng hành cùng Hội đồng hương Kiên Giang và bệnh viện Chợ Rẫy tham gia sự kiện từ thiện Khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người dân tỉnh Kiên Giang.
 
Hoạt động này đã giúp cho 2,000 người dân tỉnh Kiên Giang có cơ hội được khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và nhận thuốc miễn phí từ các bác sĩ chuyên ngành.
Đây là một trong những sự kiện đầy ý nghĩa của INSEE Ecocycle nhằm hỗ trợ người dân địa phương nâng cao chất lượng cuộc sống, tích cực hỗ trợ cộng đồng và thể hiện định hướng Phát triển bền vững, đặc biệt tại địa phương Ecocycle có nhà máy hoạt động.
Ecocycle tham gia chương trình khám bệnh từ thiện cho hơn 2,000 người dân tại tỉnh Kiên Giang

Ecocycle tham gia chương trình Khám sức khỏe từ thiện cho người dân Kiên Giang

Ecocycle tham gia chương trình khám bệnh từ thiện cho hơn 2,000 người dân tại tỉnh Kiên Giang

Ecocycle tham gia chương trình Khám sức khỏe từ thiện cho người dân Kiên Giang

Ecocycle tham gia chương trình Khám sức khỏe từ thiện cho người dân Kiên Giang

Đăng ký nhận thông tin

Back to top