Ecocycle đồng hành cùng sở TNMT Cần Thơ thực hiện sự kiện ngày Môi trường thế giới 2018

INSEE ECOCYCLE
Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới – 05/06/2018, INSEE Ecocycle đồng hành cùng Sở tài nguyên môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Cần Thơ tổ chức thành công sự kiện tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bền vững, giảm thiểu ô nhiễm nhựa và nilon với sự tham gia của ban lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Cần Thơ, học sinh, sinh viên và cán bộ viên chức.

Ecocycle Đồng Hành Sở TNMT Cần Thơ Ngày Môi Ttrường Thế Giới 2018

Với vai trò là doanh nghiệp xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại hàng đầu tại Việt Nam, INSEE Ecocycle đã giới thiệu mô hình Đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng tại sự kiện. Với thông điệp “Xử lý chất thải triệt để, không tro thải, không chôn lấp vì một tương lai xanh bền vững”, INSEE Ecocycle đã lan toả tinh thần bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm chất thải, xây dựng cuộc sống xanh cho thế hệ tương lai một cách đầy ấn tượng đến tất cả những người tham gia.
INSEE Ecocyle đồng hành cùng sở TNMT Cần Thơ trong ngày Môi trường thế giới 2018

INSEE Ecocyle đồng hành cùng sở TNMT Cần Thơ trong ngày Môi trường thế giới 2018

INSEE Ecocyle đồng hành cùng sở TNMT Cần Thơ trong ngày Môi trường thế giới 2018

INSEE Ecocyle đồng hành cùng sở TNMT Cần Thơ trong ngày Môi trường thế giới 2018

INSEE Ecocyle đồng hành cùng sở TNMT Cần Thơ trong ngày Môi trường thế giới 2018

Đăng ký nhận thông tin

Back to top