Dự án PCB

INSEE Ecocycle tiếp tục xử lý thành công dầu nhiễm PCB – chất thải cực kỳ nguy hiểm

 

Tháng 7 năm 2018 vừa qua, INSEE Ecocycle đã xử lý thành công hơn 45 tấn chất thải cực độc – Quan tâm

Dự án DDT

870,963 tấn đất nhiễm thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu tại Nghệ An và Hà Tĩnh được xử lý triệt để bởi Ecocycle Việt Nam

Quan tâm
Dự án HCFC

Ecocycle Việt Nam đồng xử lý an toàn chất gây thủng tầng ozone

Quan tâm

    Đăng ký nhận thông tin

    Back to top