Dự án PCB

Tháng 7 năm 2018 vừa qua, INSEE Ecocycle đã xử lý thành công hơn 45 tấn chất thải cực độc – dầu nhiễm PCB bằng công nghệ Đồng xử lý trong lò nung xi măng. Đây là hoạt động quan trọng nằm trong khuôn khổ dự án “Quản lý PCB tại Việt Nam”, được Tổng >> Quan tâm

Dự án DDT

870,963 tấn đất nhiễm thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu tại Nghệ An và Hà Tĩnh được xử lý triệt để bởi Ecocycle Việt Nam

>> Quan tâm
Dự án HCFC

Ecocycle Việt Nam đồng xử lý an toàn chất gây thủng tầng ozone

>> Quan tâm

    Đăng ký nhận thông tin

    Back to top