Dự án PCB

INSEE Ecocycle tiếp tục xử lý thành công dầu nhiễm PCB – Chất thải cực kỳ nguy hiểm

 

Tháng 7 năm 2018 vừa qua, INSEE Ecocycle đã xử lý thành công hơn 45 tấn chất thải cực độc – Quan tâm

Dự án DDT

870,963 tấn đất nhiễm thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu tại Nghệ An và Hà Tĩnh được xử lý triệt để bởi INSEE Ecocycle Việt Nam

Quan tâm
Dự án HCFC

INSEE Ecocycle Việt Nam đã tiêu hủy an toàn và triệt để 123kg khí HCFC – Chất gây thủng tầng ozone

 

Ngày 21/11/2016, sự kiện INSEE Ecocycle Việt Nam đồng xử lý thành công HCFCs – khí thải gây Quan tâm

    Đăng ký nhận thông tin

    Back to top