INSEE Ecocycle và dự án “CÙNG NÔNG DÂN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”

INSEE ECOCYCLE

INSEE Ecocycle Việt Nam hân hạnh hợp tác cùng cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Nam, 22 chi cục TT & BVTV phía Nam, tập đoàn Lộc Trời và 16 doanh nghiệp khác chung tay thực hiện dự án “CÙNG NÔNG DÂN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” nhằm xử lý bao bì thuốc BVTV tại 22 tỉnh thành phía Nam.

 

 

Đăng ký nhận thông tin

Back to top