Tổng Quan Công Ty

Tầm nhìn

 

Trở thành đơn vị quản lý chất thải hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp giải pháp xử lý tốt nhất và an toàn nhất cho khách hàng, đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội bằng cách bảo vệ môi trường và bảo tồn nguồn tài nguyên.

Tổng quan công ty
Tổng quan công ty

Sứ mệnh

 

Tạo sự thay đổi tích cực cho môi trường bằng cách hợp tác với các đơn vị có cùng giá trị quan, đề cao trách nhiệm tiên phong trong sự nghiệp phát triển bền vững và tôn trọng những giá trị cốt lõi:

 

1. Sự liêm chính

2. Cải tiến và sáng tạo

3. Lấy khách hàng làm trung tâm

Cam kết với khách hàng

 

1. Làm việc với tinh thần hợp tác và hỗ trợ

Luôn mang đến sự thuận tiện nhất cho khách hàng trong mọi hoạt động kinh doanh

 

2. Giữ lời hứa với khách hàng

Thực hiện lời hứa và cam kết đối với khách hàng
Trân trọng phản hồi của khách hàng và đưa ra hành động để khắc phục

 

3. Tạo lập giá trị cho khách hàng

Hiểu khách hàng và những giá trị khách hàng mong muốn
Xây dựng mối quan hệ lâu dài, tìm giải pháp tốt nhất đáp ứng nhu cầu khách hàng

Tổng quan công ty

Đăng bởi Admin vào

Đăng ký nhận thông tin

Back to top