Tư cách hợp lệ

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Mặt trước

Mặt trước

Mặt sau

Mặt sau

CHỨNG CHỈ

1. ISO 9001:2015

2. ISO 14001:2015

3. SEDEX

 

Chứng nhận bởi SEDEX về 4 tiêu chí:
– Lao động
– Sức khoẻ và An Toàn
– Môi trường
– Đạo đức kinh doanh

4. OHSAS 18001

 

5. Cam kết về chất lượng, môi trường, năng lượng và an toàn 

 

 

 

 

Xem chi tiết

Đăng bởi Admin vào

Đăng ký nhận thông tin

Back to top