Tư cách hợp lệ

Chúng tôi được công nhận là doanh nghiệp dẫn đầu về trách nhiệm xã hội và bền vững. Các giải thưởng là minh chứng rõ ràng những nỗ lực đem đến tích cực của chúng tôi.

GIẤY PHÉP KINH DOANH

Mặt trước

Mặt sau

Chúng tôi được công nhận với các tiêu chuẩn quốc tế

CÁC CHỨNG NHẬN

ISO 9001
Certificate 24111707003

ISO 9001
Certificate 24111706004

ISO 14001
Certificate 24121707004

OHSAS 18001
Certificate 24031707001

SEDEX

Được chứng nhận bởi SEDEX về 4 tiêu chí:
- Lao động
- Sức khỏe & An toàn
- Môi trường
- Đạo đức kinh doanh

NSC logo
NSC-TISI-TIS17025

Với cam kết mạnh mẽ về trách nhiệm xã hội và môi trường được công nhận trong nước và quốc tế. Chúng tôi đã được chứng nhận bởi:

Nhà máy thực hành tốt nhất về An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường làm việc an toàn.

Cấp độ Vàng
Cục Bảo hộ Lao động và Phúc lợi Thái Lan

Bộ xử lý chất thải tiêu chuẩn vàng

Bởi Cục Công nghiệp

Giải thưởng CSR-DIW

Bởi Cục Công nghiệp

Công nghiệp Xanh Cấp 4

Văn hóa Xanh
Bởi Cục Công Nghiệp
, Bộ Công Nghiệp

Giải thường Không Chôn Lấp Chất Thải

Bởi Cục Công Nghiệp
, Bộ Công Nghiệp

3Rs

Bởi Cục Công Nghiệp, Bộ Công Nghiệp

How to get start?

Chúng tôi có những chuyên gia luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ khi bạn cần.