Đội ngũ INSEE Ecocycle
Mr. Bruno Fux

Bruno Fux

Giám Đốc Ecocycle và Phát triển Bền vững

Ms. Duong Thi Kieu

Kiều Dương

Thương Mại

Bôn Trương

Kĩ Thuật

Vi Nguyen

Phát triển Kinh doanh

Mr. Nguyen Thanh Dung

Dũng Nguyễn

Xây dựng Bền vững

Mr. Chau

Châu Nguyễn

An toàn, Sức khỏe, Môi trường & Luật

Ms. Tran Thuy Trang

Trang Trần

Thương Mại

Mr. Diep Thanh Vinh

Vĩnh Diệp

Thương Mại

Ms. Pham Ngoc Bich

Bích Phạm

Thương Mại

Ms. Tran Thi Thanh Thanh

Thanh Trần

Thương Mại

Nghiêm Vũ

Kĩ Thuật

Ms. Trang

Trang Huỳnh

Kĩ Thuật

Ms Pham Hoai Nga

Nga Phạm

Marketing