Tập đoàn

Trực thuộc Tập đoàn Siam City Cement, INSEE Ecoycle cung cấp các giải pháp bền vững cho các doanh nghiệp hàng đầu, đa dạng trong nhiều ngành công nghiệp.

Chúng tôi là đơn vị dẫn đầu cung cấp các giải pháp quản lý chất thải với mạng lưới rộng khắp Châu Á, bao gồm: Thái Lan, Việt Nam, Sri Lanka và Campuchia.

Tìm hiểu thêm:

- Thái Lan: https://www.inseeecocycle.com/

- Sri Lanka: http://ecocycle.lk/