Chất thải nguy hại

Công nghệ đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng hiện nay được xem là tiên tiến, an toàn. INSEE Ecocycle Việt Nam tự hào là đơn vị dẫn đầu cũng như đối tác tin cậy tại Việt Nam.

  • Giấy phép vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trên toàn quốc
  • Nhiệt độ cao và ổn đinh ( ~ 2000 °C)
  • Thời gian lưu cháy dài (gas ~ 8 giây, chất rắn: 30 phút)
  • Môi trường kiềm và quá trình tự lọc sạch khi axit (CaO)
  • Công suất lớn (30 tấn chất thải/giờ)
  • Giám sát thời gian liên tục 24/7
  • Giảm chất thải CO2 & chất thải độc hại
  • Không phát sinh chất thải thứ cấp như tro
  • Công nghệ phát triển bền vững

Các loại chất thải nguy hại sẽ được xử lý hoàn toàn triệt để. Năng lượng nhiệt thu hồi và các khoáng chất sẽ được trộn lẫn cùng clinker. Có thể nói, điều này giúp giảm lượng khí CO2 khi không phát sinh chất thải thứ cấp như tro. Quá trình đồng xử lý đem lại hiệu quả cao và an toàn đối với nhiều lại chất thải nguy hại khác nhau như: dung môi, bùn thải, thuốc trừ sâu, nix…

Quy trình quản lý chất thải nguy hại của INSEE Ecocycle Việt Nam