Hội nghị “Không Chôn Lấp Chất Thải Trong Nền Kinh Tế Tuần Hoàn” được tổ chức bởi INSEE Việt Nam đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30 tháng 11 năm 2018. Hội nghị đã hoàn Quan tâm

INSEE Ecocycle Việt Nam hân hạnh hợp tác cùng cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Nam, 22 chi cục TT & BVTV phía Nam, tập đoàn Lộc Trời và 16 doanh nghiệp khác chung tay thực hiện dự án “CÙNG Quan tâm

    Đăng ký nhận thông tin

    Back to top